Zaradi dopustov bodo naročila oddana z 15.7. odposlana konec avgusta

POLITIKA ZASEBNOSTI

Namen Relove label politike zasebnosti (v nadaljevanju: politika zasebnosti) je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni, na kateri pravni podlagi bomo obdelovali vaše osebne podatke in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati. Vse naše aktivnosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov so v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnih strani ponudnika po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

V podjetju Najin trening, Naja Ulaga s.p., Dragomelj 150a, 1230 Domžale, Slovenija (v nadaljevanju: upravljalec osebnih podatkov) cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo, na način, da se zagotavlja njihovo varstvo ves čas poslovanja.

Ta politika zasebnosti velja za:

 • Kupce, potencialne kupce ali obiskovalce naše spletne strani www.relovelabel.com,
 • Prejemnike naših e-novic.

UPRAVLJALEC OSEBNIH PODATKOV
Upravljavec osebnih podatkov je:

Najin trening, Naja Ulaga s.p.
Dragomelj 150a, 1230 Domžale, Slovenija

Email: hello@relovelabel.com
Telefonska številka: +38631293749
Spletna stran: www.relovelabel.com

V primeru, da imate v zvezi z uporabo te politike ali v povezavi z uveljavljanjem vaših pravic, ki izhajajo iz te politike, kakršnokoli vprašanje, se obrnite na nas preko navedenega kontakta in sicer:

– e-mail: hello@relovelabel.com
– Najin trening, Naja Ulaga s.p., Dragomelj 150a, 1230 Domžale, Slovenija

OSNOVNI POJMI
Osebni podatki pomenijo katerokoli informacijo, na podlagi katere je mogoče posameznika določiti.

Upravljavec pomeni pravno osebo, ki določa namene in sredstva obdelave vaših osebnih podatkov.

Obdelovalec pomeni pravno ali fizično osebo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Obdelava pomeni vsako dejanje, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

Podjetje pomeni fizično ali pravno osebo, ki opravlja gospodarsko dejavnost, ne glede na njeno pravno obliko.

Tretja oseba pomeni fizično ali pravno osebo, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec ali obdelovalec.

Privolitev posameznika pomeni vsako prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Kršitev varnosti osebnih podatkov pomeni kršitev varnosti, ki povzroči nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo, nepooblaščeno razkritje ali dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani.

OSEBNI PODATKI
Osebni podatek je informacija, ki vas identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Določljiv je posameznik takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za posameznikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto.

Upravljalec, skladno z nameni opredeljenimi v nadaljevanju te politike zbira naslednje osebne podatke:

 • osnovni podatki o uporabniku (ime in priimek, naslov prebivališča);
 • kontaktni podatki in podatki o vaši komunikaciji z upravljavcem (elektronski naslov (email), telefonska številka, datum, ura in vsebina poštne ali email komunikacije, datum, ura in trajanje telefonskih klicev);
 • podatke o uporabnikovih nakupih in izdanih računih (datum nakupa, kupljeni artikli, cene kupljenih artiklov, skupni znesek nakupa, način plačila, naslov za dostavo, številka in datum izdaje računa, oznaka osebe, ki je izdala račun, ipd.) ter podatke o reševanju reklamacij izdelkov;
 • podatke o uporabnikovi uporabi spletnega mesta upravljavca (datumi in ure obiskov spletnega mesta, obiskane strani oz. URLji, čas zadrževanja na posamezni strani, število obiskanih strani, skupni čas obiska spletnega mesta, opravljene nastavitve na spletnem mestu).

Upravljalev ne zbira in ne obdeluje vaših osebnih podatkov, razen kadar mu vi to omogočite ali v to privolite, npr. preko uporabe spletne strani, ob naročilu izdelkov, ko se naročite na prejemanje e-novičk. Ponudnik vaše podatke obdeluje tudi, kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga, pogodbena podlaga ali kadar ima ponudnik za obdelavo zakonit interes.

Vaše osebne podatke pridobivamo tudi na podlagi uporabe piškotkov na naši spletni strani. V uporabi piškotkov si lahko več preberete tukaj.

Ponudnik zbira le tiste osebne podatke, ki so ustrezni in potrebni za to, da se izpolnijo nameni za katere se ti podatki obdelujejo.

Časovno obdobje, v katerem Ponudnik hrani zbrane podatke, je podrobneje opredeljeno v poglavju Hramba osebnih podatkov te Politike.

PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO PODATKOV
Upravljalec zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

 • Obdelava na podlagi pogodbe
 • Obdelava na podlagi privolitve posameznika
 • Obdelava na podlagi zakona

OBDELAVA NA PODLAGI POGODBE
Vaše podatke potrebujemo, kadar je to potrebno za sklenitev, izvajanje in izpolnitev pogodbenih obveznosti. Posredovanje osebnih podatkov je v tem primeru prostovoljno.

V primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, s ponudnikom ne morete skleniti pogodbe, prav tako vam ponudnik ne more dobaviti produktov

OBDELAVA NA PODLAGI PODANE PRIVOLITVE
Vaše podatke obdelujemo, kadar nam za to podate izrecno privolitev. Kadar bo obdelava potekala na podlagi privolitve, bomo predhodno poskrbeli, da vam bodo na voljo vse informacije, ki jih potrebujete za vašo odločitev. Vaše soglasje, lahko kadarkoli prekličete. V kolikor privolitev prekličete, vam ponudnik nekaterih storitev ne bo mogle zagotavljati.

OBDELAVA NA PODLAGI ZAKONA
Vaše osebne podatke obdelujemo, kadar takšno obdelavo od nas zahteva zakonodaja, ki nas zavezuje (npr. računovodski standardi, davčna in druga zakonodaja). Te osebne podatke obdelujemo skladno z zahtevami zakonodaje.

NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV 
1.) Sklenitev in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene prodajne pogodbe

Sklenitev in izvajanje prodajne pogodbe, sklenjene s upravljalcem, vključno s upravljalčevo izpolnitvijo vaših naročil (dobavo produktov), komunikacijo z vami, preveritvijo vaših plačil in izpolnitvijo drugih obveznosti upravljalca in/ali vaših obveznosti. Osebne podatke obdelujemo na podlagi pogodbe in pred pogodbenega odnosa.

V primeru, da nam ne posredujete vseh podatkov, nujnih za sklenitev prodajne pogodbe, si pridržujemo pravico, da naročilo odložimo ali prekličemo.

2.) Neposredno obveščanje kupcev o posebnih ponudbah, popustih in drugih vsebinah preko e-maila 

Na podlagi dane privolitve vas bomo obveščali o svojih izdelkih, storitvah, popustih in vsebinah preko emaila. Kupec lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov na način, da prekliče privolitev. Podano soglasje lahko kadarkoli prekličete preko e-mail naslova hello@relovelabel.com z besedo: ODJAVA.

3.) Uveljavljanje pravnih zahtevkov, zaščita naših pravic in reševanje sporov

Osebne podatke za opredeljen namen zbiramo skladno z zakonom.

4.) Zakonske obveznosti

Vaše podatke zbiramo zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti (npr. shranjevanje računov za potrebe davčne zakonodaje). Vaše podatke obdelujemo le v takem obsegu, kot je to potrebno za izpolnitev zakonskih zahtev.

POGODBENA OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV 
Upravljalec lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo vaših podatkov zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu upravljalca, v mejah upravljalčevega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje upravljalec so:

 • računovodski servis, ponudnik pravnega svetovanja
 • organom javne uprave in sodiščem podatke posredujemo, kadar to od nas zahteva zakonodaja (sem spadajo npr. davčni organi, zahteve sodišč ipd.)
 • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil
 • ponudniki rešitev za spletno oglaševanje 

Ponudnik ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov. Upravljavec in uporabniki osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA – vsi pogodbeni obdelovalci v ZDA so vključeni v program Privacy Shield.

HRAMBA OSEBNIH PODATKOV 
Upravljalec bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani.

Tiste osebne podatke, ki jih Upravljalec obdeluje na podlagi zakona, Upravljalec hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon.

Tiste osebne podatke, ki jih Upravljalec obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s posameznikom, Upravljalec hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in Upravljalec do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani Upravljalec podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.

Tiste osebne podatke, ki jih Upravljalec obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika Upravljalec hrani do preklica te privolitve s strani posameznika. Upravljalec take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov.

Po preteku obdobja hrambe Upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

Podrobneje roke Upravljavec opredeljuje v spodnji tabeli:

PRAVICE POSAMEZNIKA GLEDE OBDELAVE PODATKOV 
Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali obdelavo vaših osebnih podatkov, se lahko kadarkoli obrnete na nas. Pišite nam na hello@relovelabel.com ali nas pokličite na +38631293749. Na podlagi vaše zahteve vam bomo posredovali zahtevane podatke ali (skladno z zakonsko ureditvijo) poskrbeli za uresničitev vaših pravic.

Informacije, ki jih o sebi posredujete, nadzorujete vi. Če se odločite, da vaših podatkov ponudniku ne boste posredovali, potem vam določenih storitev ne bomo mogli zagotavljati.

Posamezniki, ki se želite odjaviti iz Relove label e-novic, nam to sporočite na e-naslov hello@relovelabel.com. Če se spremenijo vaši osebni podatki (poštna številka, e-naslov, fizični naslov, telefonska številka), vas prosimo, da nas o spremembah obvestite na e-naslov hello@relovelabel.com.

V zvezi z obdelavo imate naslednje pravice:

Če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov), imate pravico, da to svojo privolitev kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Privolitev je možno preklicati s pisno izjavo, ki se pošlje Upravljavcu na e-mail naslov: hello@relovelabel.com.

Kot posameznik imate pravico od upravljavca osebnih podatkov dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in, kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in določene informacije (o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o uporabnikih, o obdobjih hrambe oz. merilih za določitev obdobij, o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov, pravice do omejitev in ugovora obdelavi in pravice do pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če podatki niso bili zbrani pri vas, o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razlogih zanj ter pomenu in posledicah take obdelave za vas, ter druge informacije v skladu s členom 15 GDPR).

Kot posameznik imate pravico doseči, da upravljalec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Kot posameznik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Kot posameznik imate pravico doseči, da upravljalec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, upravljalec pa mora podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov:
(a) osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani oz. drugače obdelani,
(b) če prekličete privolitev, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga,
(c) če ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi,
(d)osebni podatki so bili obdelani nezakonito,
(e) osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravnih obveznosti v skladu s pravom EU ali pravom države članice, ki velja za ponudnika,
(f) osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudb storitev informacijske družbe.

Kot posameznik pa v določenih primerih, opisanih v 3. odstavku člena 17 GDPR, nimate pravice do izbrisa podatkov.

Kot posameznik imate pravico doseči, da upravljalec omeji obdelavo, kadar obstaja eden od naslednjih primerov: (a) če oporekate točnosti podatkov za obdobje, ki ponudniku omogoča preveriti točnost podatkov, (b) obdelava je nezakonita, vi pa nasprotujete izbrisu podatkov, namesto tega pa zahtevate omejitev njihove uporabe, (c) ponudnik podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar pa jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov, (d) ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi ponudnika prevladajo nad vašimi razlogi;
Kot posameznik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali ponudniku, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas ponudnik, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, in sicer kadar: (a) obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi in (b) se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.
Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo imate kot posameznik pravico, da vložite pritožbo pri nadzornemu organu, zlasti v državi, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve (v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec), če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši predpise o varstvu osebnih podatkov.Brez poseganja v katerokoli drugo (upravno ali izvensodno) sredstvo imate kot posameznik pravico do učinkovitega pravnega sredstva, in sicer zoper pravno zavezujočo odločitev nadzornega organa v zvezi z njo, prav tako pa tudi v primeru, kadar nadzorni organ vaše pritožbe ne obravnava ali vas v treh mesecih ne obvesti o stanju zadeve ali o odločitvi o pritožbi. Za postopke zoper nadzorni organ so pristojna sodišča države članice, v kateri ima nadzorni organ sedež.Posameznik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi, v pisni obliki, na upravljavca, in sicer na Email naslov: www.relovelabel.com.Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko upravljavec od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati. Upravljavec mora na zahtevo posameznika, s katero ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

OBVESTILO NADZORNEMU ORGANU O KRŠITVI VARSTVA OSEBNIH PODATKOV
V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je upravljalec o tem dolžan obvestiti pristojni nadzorni organ, razen kadar je verjetno, da s kršitvijo niso bile ogrožene pravice in svoboščine posameznikov. Kadar ob kršitvi obstaja sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, je Upravljalec o kršitvi dolžan obvestiti policijo in/ali pristojno tožilstvo.

V primeru, da gre za kršitev, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, je upravljalec dolžan o kršitvi nemudoma oz. kadar to ni mogoče, brez nepotrebnega odlašanja, obvestiti posameznike, na katerega se osebni podatki nanašajo. Obvestilo posamezniku mora biti izvedeno v razumljivem in jasnem jeziku.

DOSTOP DO SOCIALNIH OMREŽIJ 
Preko naše spletne strani lahko dostopate do spodaj opredeljenih spletnih vtičnikov, ki jih ponudnik uporablja pri svojem delovanju:
• Facebook
• Instagram

Vsako izmed navedenih socialnih omrežij pri zagotavljanju svojih storitev deluje skladno s svojimi pogoji uporabe in svojimi politikami zasebnosti. Relove label v zvezi z uporabo družbenih omrežij, za katere omogoča dostop preko svoje spletne strani ne prevzema nobene odgovornosti. Vprašanja in uveljavljanje pravic je potrebno nasloviti na posamično družbeno omrežje.

Politike zasebnosti so dostopne na spodnjih povezavah:
• Instagram https://help.instagram.com/519522125107875
• Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/